Γραμματειακή Υποστήριξη

Γραμματειακή Υποστήριξη

(εφόδιο για εργασία σε οποιαδήποτε βαθμίδα μιας σύγρονης επιχείρησης)

  • Πρακτικές Γραμματείας
  • Εμπορική Αλληλογραφία
  • Δημόσιες σχέσεις-Επικοινωνία
  • Βοηθητικές δραστηριότητες

40 ώρες / 260 €