Τεχνικός Δικτύων

Τεχνικός Δικτύων

  • Υλικό Η/Υ
  • Τοπικά Δίκτυα
  • Λειτουργικά Συστήματα
  • Ασφάλεια Δικτύων
  • Ειδικευμένη Γνώση Δικτύων

585 € , 85 ώρες