Τεχνικός Η/Υ

Τεχνικός Η/Υ

  • Λειτουργικά Συστήματα (Windows - Dos)
  • Προσωπικοί Η/Υ
  • Σύνθεση Η/Υ
  • Ηλεκτρονικες Διαταξεις & Μέθοδοι Ανίχνευσης Βλαβών
  • Επισκευή Η/Υ
  • Περιφεριακές Μονάδες Η/Υ (printers κα)

650 € ,  85 ώρες