Στέλεχος Πωλήσεων

Στέλεχος Πωλήσεων

(ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, εφόδιο καριέρας)

  • Πώληση & επικοινωνία
  • Αγοραστικά κίνητρα
  • Πελάτης
  • Απόφαση αγοράς-συνεργασίας
  • Πελάτης διαφημιστής-πελάτης δυσφημιστής
  • Επιρροή-αντίληψη-παρακίνηση
  • Τύποι πελατών
  • Φιλοσοφία του πωλητή
  • Αντιμετώπιση ανταγωνιστών
  • Προϋποθέσεις για κλείσιμο συμφωνίας

60 ώρες / 690 €