Πληροφορικη

Επαγγελματικά
Προγράμματα

Υπερσύχρονος Εξοπλισμός / Αριστη Κατάρτιση

  • Με 20ετή εμπειρία στο χώρο .
  • Με τα πλέον σύχρονα μέσα εκπαίδευσης .
  • Με εμπειρους Καθηγητές
  • Με νέα τμήματα κάθε 15μερο
  • Με εξετάσεις κάθε εβδομάδα
  • Με τις πιο σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας .
  • Με videowalls , projectors .
  • Με Εξειδικευμένα εργαστήρια .
  • Με πρακτική άσκηση .

Site Login