Πιστοποιηση ECDL

  • Με το χαμηλότερο κόστος εξέτασης.
  • Με εξετάσεις κάθε εβδομάδα.
  • Με ολιγομελή τμήματα.
  • Με ωράριο στα μέτρα σας

Έναρξη νέων τμημάτων κάθε 15μερο.
Δωρεάν επανεκπαίδευση σε περίπτωση αποτυχίας

 

Site Login