Γραμματεία Διοίκησης

Γραμματεία Διοίκησης

(για στελέχη επιχειρήσεων, διοικητικές θέσεις, γραμματειακές θέσεις)

  • Πρακτικές Γραμματείας
  • Εμπορική Αλληλογραφία
  • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
  • Δημόσιες Σχέσεις
  • Αρχειοθέτηση
  • Οργάνωση Συνεδριάσεων
  • Τήρηση Πρακτικών
  • Βοηθητικές Δραστηριότητες

60 ώρες / 520 €