Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου

Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου

(νευραλγική θέση κάθε σύγχρονης επιχείρησης)

  • Λογιστική Εταιρειών
  • Ε.Γ.Λ.Σ.
  • Φ.Π.Α. - Δηλώσεις
  • Κ.Β.Σ. - Φορολογική Νομοθεσία
  • Συναλλαγές
  • Φ.Μ.Υ.

40 ώρες / 390 €